สินค้าประเภทหัตถกรรมพื้นบ้าน
500 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: ของใช้และของที่ระลึก

ที่ตั้ง: จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอนาเยีย
เทศบาลตำบลนาเยีย

ขนาดบรรจุภัณฑ์: ชิ้น

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เนื่องจากผู้ขายเป็นคนมีฝีมือด้านการแกะสลัก เคยทำงานมากโรงงานในกรุงเทพฯ และย้ายถิ่นกลับบ้าน เลยใช้ความรูที่มีมาแกะลักให้กับผู้ที่สนใจ และมีการเข้าร่วมอบรมการฝึกอาชีพเพิ่มเติ่มฝีมือและพัฒนามาจนถึงปัจจุบันนี้ ป้ายชื่อต่างๆ จำหน่ายตั้งแต่ 500.- บาทขึ้นไป ตามขนาดของสินค้าที่สั่งทำช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0613761279
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : www.nayia_01@hotmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 145 ครั้ง