เสื้อพื้นเมืองปักด้วยมือ
500 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายท้องถิ่น

ที่ตั้ง: จังหวัดลำพูน อำเภอบ้านโฮ่ง
เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: ตัว

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


การรวมกลุ่มเย็บผ้าบ้านดงฤาษี เกิดจากการว่างงานหลังฤดูการทำสวนทำนา แม่บ้านที่มีความสนใจและมีฝีมือการเต็ดเย็บเสื้อผ้า จึงได้รวมกลุ่มเพื่อหาอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว จึงได้จัดตั้งกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าขึ้น และเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า จึงได้ตกแต่งเสื้อผ้าที่ตัดด้วยการปักลายด้วยมือ ตามความคิดและจินตนาการของช่างปัก จึงทำให้เสื้อมีความสวยงาม และไม่ซ้ำใครช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 086-2163561
Facebook : 0
Line ID : 0
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 52 ครั้ง