หมวก จากเส้นกก
200 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: หัตถกรรมพื้นบ้าน

ที่ตั้ง: จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอโพนทอง
เทศบาลตำบลโคกกกม่วง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 18x30 เซนติเมตร

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ต้นกก เป็นพืชที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ปลูกและนำมาทอเป็นเสื่อใช้ในครัวเรือน ดังนี้สมาชิกในหมู่บ้านจึงได้รวมตัวและตั้งกลุ่มแปรรูปเส้นกกเป็นผลิตภัณฑ์ และของใช้ต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการในการฝึกอบรม และกลุ่มได้แปรรูปเส้นกกเป็นของใช้ต่างๆ เช่น หมวก ที่ใส่ไม้จิ้มฟัน แจกัน พวงกุญแจ เป็นต้นช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0870012174
Facebook : นางสังเวียน พูลเพิ่ม
Line ID : สังเวียน พูลเพิ่ม
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 72 ครั้ง