โฮมสเตย์บ้านป่าไร่เหนือ
501-1,000 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: โฮมสเตย์

ที่ตั้ง: จังหวัดตาก อำเภอแม่ระมาด
อบต.พระธาตุ

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เป็นหมู่บ้านที่มีสถานที่ท่องเที่ยว และโบราณสถานเช่นพระธาตุที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง มีบันไดเดินขึ้นถึง 274 ขั้น และมีถนนสายประวัติสาสตร์ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่กองทัพญี่ปุ่นใช้เดินทัพผ่านหมู่บ้านเพื่อข้ามไปยังประเทศพม่า และมีถ้ำซามูไรที่เป็นที่เก็บอาวุธสงครามของทหารญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มีวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน มีการทอผ้าด้วยกี่เอวและทิวไผ่งามสองข้างทางที่สวยงาม และมีต้นไม้จามจุรีขนาด 14 คนโอบที่ท่านจอมพลผิน ชุณหวัณได้ปลูกไว้ขณะมาทำการค้าไม้ที่จังหวัดตาก มีป่าชุมชนที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและอาหารให้ชาวบ้านในชุมชนอีกทั้งยังเป็นแหล่งประปาภูเขาผลิตน้ำให้ชาวบ้านใช้ได้ตลอดทั้้งปีช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 061-3301756
Facebook : Zag Zin
Line ID : 061-3301756
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 299 ครั้ง