กล่องกระดาษทิชชูจากเส้นกก
100 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: หัตถกรรมพื้นบ้าน

ที่ตั้ง: จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอโพนทอง
เทศบาลตำบลโคกกกม่วง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 10x13 เซนติเมตร

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เส้นกก ชาวบ้านส่วนใหญ่นำมาทอเป็นเสื่อ เสื่อพับ ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและเกิดความหลากลายเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค จึงได้นำเส้นกกมาแปรรูปโดยการสานเป็นผลิตภัณฑ์และของใช้ต่างๆช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0970310169
Facebook : นางอุไร ทุมอนันต์
Line ID : อุไร ทุมอนันต์
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 36 ครั้ง