น้ำสมุนไพรหัวข่าตาแดง
10 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (เช่น น้ำสมุนไพร น้ำผัก น้ำผลไม้)

ที่ตั้ง: จังหวัดสงขลา อำเภอบางกล่ำ
เทศบาลตำบลท่าช้าง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


?น้อย ตรีวัย? หรือ ?พี่น้อย? เกษตรกรผู้ปลูกข่าตาแดง รับหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธุ์กลุ่มข่าตาแดง เล่าว่า ด้วยสภาพพื้นที่อำเภอบางกล่ำจะเป็นดิน 3 น้ำคือน้ำเค็ม น้ำจืดและน้ำกร่อย ทำให้พืชผักและผลไม้เจริญงอกงามทั้งปี และที่สำคัญดิน 3 น้ำที่ว่านี้ช่วยทำให้รสชาติผักและผลไม้อร่อยด้วย ดังนั้นการนำหัวข่ามาแปรรูปก็น่าจะช่วยทำให้รสชาติออกมาดีด้วย นั่นคือที่มาของการผลืต ?น้ำข่าสมุนไพร?ขึ้นมาทดลองและขายได้จริง อีกทั้งการแปรรูปนั้นก็ไม่ได้ยุ่งยาก เพราะมีวัตถุดิบที่รอการแปรรูปอยู่ในทุกๆวัน หมดห่วงเรื่องผลผลิตขาดแคลนได้เลยช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0883902033
Facebook : น้ำสมุนไพรหัวข่าตาแดง
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 97 ครั้ง