ไข่เค็มแม่สรีจิตร
70 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรไม่แปรรูป ประเภทผลไม้

ที่ตั้ง: จังหวัดพิจิตร อำเภอวชิรบารมี
อบต.วังโมกข์

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 5*10

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ลุ่มสตรีบ้านหนองหญ้าปล้องช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0877398207
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 48 ครั้ง