ตะกร้าจักรสาน
200 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: หัตถกรรมพื้นบ้าน

ที่ตั้ง: จังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่
เทศบาลเมืองบ้านพรุ

ขนาดบรรจุภัณฑ์: ขนาเ เล็ก กลาง ใหญ่

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


รับมรดกมาจากปู่ย่าช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0945922113
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 24 ครั้ง