ผัก/ผลไม้ปลอดภัย
30 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรอินทรีย์

ที่ตั้ง: จังหวัดนครราชสีมา อำเภอหนองบุญมาก
อบต.หนองบุนนาก

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1กิโลกรัม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ปลูกผักผลไม้ปลอดสารพิษช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 044756477
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : coolnaka@hotmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 47 ครั้ง