กุหลาบเพื่อการทำชาสมุนไพร
150 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อื่นๆ

ที่ตั้ง: จังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน
เทศบาลตำบลป่าสัก

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 20-25 กรัม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ก่อนที่จะนำกุหลาบมาทำชาสมุนไพร ผู้ปลูกสนใจเกี่ยวกับสายพันธุ์ต่างๆของกุหลาบ จนได้เรียนรู้ว่ากุหลาบบางสายพันธุ์สามารถนำมาทำชากุหลาบได้ ปัจจุบัน ผู้ปลูก ผลิตชาจากดอกกุหลาบทั้งหมด 4 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ไทย 2 ชนิด ได้แก่ มอญแดงประเสริฐ และมอญไกลกังวล และสายพันธุ์ต่างประเทศ ฝรั่งเศส 1 สายพันธุ์ และอังกฤษ 1 สายพันธุ์ โดยแต่ละสายพันธุ์มีความหอมและความแตกต่างของฤทธิ์ทางสมุนไพร เช่น ช่วยคลายเครียด ลดความวิตกกังวล ช่วยทำให้นอนหลับได้สนิท ออกฤทธิ์ระบายอ่อนๆ เป็นต้น



ช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 082-3835228
Facebook : กฤษฎา มูลกลาง
Line ID : -
E-mail address : kridsada.tum@gmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 148 ครั้ง