อาหารว่างขนมไทย
10 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารว่างไทย (เช่น กระทงทอง ปั้นขลิบนึ่งไส้ต่างๆ)

ที่ตั้ง: จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอนาเยีย
เทศบาลตำบลนาเยีย

ขนาดบรรจุภัณฑ์: ถุง

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เนื่องจากครอบครัวมีอาชีพทำเกษตรกรรม เสร็จจากฤดูเก็บเกี่ยว และมีเวลาว่างจากการทำเกษตรกรรม จึงได้ทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว โดยการเข้าร่วมอบรมฝึกอาชีพจากหน่วยงานเทศบาลตำบลนาเยียและมีความสนใจที่จะทำ จึงเกิดแรงบรรดาใจในการที่จะทำอาหารว่างขนมไทยขึ้น และสามารถส่งจำหน่วยให้กับร้านค้าในท้องถิ่นโดยทำส่งร้านค้าทุกวันช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0880731218
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : www.nayir_01@hotmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 83 ครั้ง