โฮมสเตย์บ้านปราสาท
ต่ำกว่า 500 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: โฮมสเตย์

ที่ตั้ง: จังหวัดนครราชสีมา อำเภอโนนสูง
อบต.ธารปราสาท

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2536 เริ่มมาจากการขุดค้นพบแหล่งโบราณคดีเป็นโครงกระดูกมนุษย์พร้อมภาชนะดินเผา จากหลักฐานพบว่าเป็นกลุ่มวัฒนธรรมแบบทวารวดีและเขมรโบราณนอกจากนี้ ททท. มีนโยบาย ที่เผยแพร่แหล่งโบราณคดี ให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้จัก จึงนำนักศึกษามา พักรวมที่ชุมชนบ้านปราสาท เมื่อชุมชนมีศักยภาพ และได้รับการสนับสนุนเงิน งบประมาณชุมชนจึงได้มีการจัดตั้งโฮมสเตย์ขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยว เนื่องจากชุมชน มีความพร้อมที่จะทำโฮมสเตย์ จึงเป็นที่มาของโฮมสเตย์บ้านปราสาทช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0828636226
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : 0


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 153 ครั้ง