ข้าวสังข์หยด
40 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรอินทรีย์

ที่ตั้ง: จังหวัดสงขลา อำเภอสิงหนคร
อบต.รำแดง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 กิโลกรัม/ถุง

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


19 หมู่ที่ 2 ต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลาช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0841147618
Facebook : Eiy Ao
Line ID : 0841147618
E-mail address : eiy_ao@live.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 49 ครั้ง