พริกแกง,ขนมเบรค
5 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อื่นๆ

ที่ตั้ง: จังหวัดนครราชสีมา อำเภอโนนแดง
เทศบาลตำบลโนนแดง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: พริกแกง 15 กรัม/เค้กกล้วยหอม 15 กรัม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


-พริกแกง ทุกครัวเรือนต้องใช้พริกแกงในชีวิตประจำวัน และรณรงค์ให้ครัวเรือนในชุมชนปลูกข่า ตะไคร้ ใบมะกรูดจำหน่ายให้แก่กลุ่ม มีรายได้เสริม และเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มทำพริกแกง สร้างรายได้ และสร้างความสามัคคีในชุมชน -ขนมเบรค อปท. ส่วนราชการ มีการจัดประชุม อบรมบ่อยครั้ง จึงจัดกลุ่มทำอาหารว่าง เพ่ือรองรับการประชุมช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0897206387
Facebook : สมพงศ์ พิมพ์กลาง
Line ID : ผญ.สมพงศ์ โนนแดง 2
E-mail address : Hs3PFE@gmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 62 ครั้ง