ปูทะเล
0 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารทะเล

ที่ตั้ง: จังหวัดเพชรบุรี อำเภอบ้านแหลม
เทศบาลตำบลบางตะบูน

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เนื่องจากพื้นที่ตำบลบางตะบูนเป็นพื้นที่ติดกับทะเล ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง ทำให้สินค้าประเภทอาหารทะเลมีเป็นจำนวนมาก เช่น กุ้ง หอย ปู ปลาและอาหารทะเละจะมีลักษระที่สดใหม่ทุกวันช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0813239135
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 52 ครั้ง