กล้วย
10 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรไม่แปรรูป ประเภทผลไม้

ที่ตั้ง: จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์
อบต.พระนอน

ขนาดบรรจุภัณฑ์: หวีละ

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


-เป็นสินค้ากล้วยน้ำว้าช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 062-5132061
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 41 ครั้ง