ลำไยอบแห้งสีทอง
300 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทผลไม้

ที่ตั้ง: จังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน
เทศบาลตำบลอุโมงค์

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 pack

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


กลุ่มวิสาหกิจลำไยอบแห้งสีทองตำบลอุโมงค์ เป็นกลุ่มเกษตรกรที่รวมกลุ่มกันแปรรูปสินค้าลำไยเพื่อแก้ไขปัญหาราคาลำไยตกต่ำ และเพิ่มมูลค่าของสินค้าเพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรและสร้างอำนาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลางไม่ให้ถูกเอาเปรียบช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0897556491
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : sormporteam_umong@hotmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 74 ครั้ง