ผ้าทอหนองหลุม
400 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายท้องถิ่น

ที่ตั้ง: จังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน
เทศบาลตำบลป่าสัก

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 180*200 เซนติเมตร

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ผ้าทอหนองหลุม เป็นการรวมกลุ่มของสตรีแม่บ้านในหมู่บ้านที่ว่างจากงานประจำ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้มีการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 099-3797489
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 66 ครั้ง