ผลิตภัณฑ์จากผึ้งระบบอินทรีย์
180 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: ของใช้และของที่ระลึก

ที่ตั้ง: จังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน
เทศบาลตำบลอุโมงค์

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 720 กรัม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


คุณ ผ่องพันธ์ ต๊ะแก้ว เป็นเกษตรกรตำบลอุโมงค์ที่ยึดเอาแนวทางศาสตร์พระราชามาใช้ในการดำเนินชีวิต ด้วยการเลี้ยงผึ้ง เป็นอาชีพ สามารถสร้างรายได้ ลดรายจ่ายช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0819600690
Facebook : Pongpun Takaew
Line ID : pongpun 081
E-mail address : pongpun0690@gmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 53 ครั้ง