ผัก ผลไม้ปลอดภัย
0 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อื่นๆ

ที่ตั้ง: จังหวัดนครนายก อำเภอองครักษ์
อบต.พระอาจารย์

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


การตั้งกลุ่มตลาดระชารัฐเพื่อจำหน่ายสินค้าต่างๆ เช่น ผัก ผลไม้ปลอดภัย ฯลฯช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0870176759
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 46 ครั้ง