โฮมสเตย์ กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งรักชัยพัฒนา
ต่ำกว่า 500 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: โฮมสเตย์

ที่ตั้ง: จังหวัดพังงา อำเภอคุระบุรี
อบต.แม่นางขาว

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ชุมชนบ้านทุ่งรักชัยพัฒนา เกิดจากการรวมกลุ่มของชาวบ้านในพื้นที่โครงการชัยพัฒนา-กาชาดไทย บ้านทุ่งรัก ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา ซึ่งเป็นชุมชนที่ย้ายถิ่นฐานมาจากตำบล เกาะพระทอง เนื่องจากประสบภัยสึนามีเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 บ้านทุ่งรัก ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา เหตุที่ชาวบ้านเรียกว่า บ้านทุ่งรกั เนื่องจากพื้นที่ตั้งหมู่บ้านเต็มไปด้วยต้นไม้ที่มีดอกคล้ายดอกรักอยู่ทั่วไป ชาวบ้านจึงเรียกขานว่า บ้านทุ่งดอกรัก เนื่องจากคนภาคใต้ภาษาพูดห้วนๆสั้นๆ จากคำว่า บ้านทุ่งดอกรัก จึงเหลือเพียง บ้านทุ่งรักช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 08 6299 8120
Facebook : ท่องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งรักชัยพัฒนา
Line ID : 08 6299 8120
E-mail address : supranee_lew@hotmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 176 ครั้ง