ปลากุเลาเค็ม
0 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารแปรรูป

ที่ตั้ง: จังหวัดเพชรบุรี อำเภอบ้านแหลม
เทศบาลตำบลบางตะบูน

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เนื่องจากตำบลบางตะบูนมีพื้นที่ติดกับทะเล ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง จึงทำให้ผู้ประกอบการคิดวิธีการถนอมอาหารหรือเก็บรักษาอาหารด้วยการนำอาหารทะเลมาใส่เกลือและตากแห้ง ซึ่งปลากุเลาเค็มก็เป็นหนึ่งในอาหารทะเลของพื้นที่ตำบลบางตะบูน จึงได้ชื่อว่าเป็นอาหารประจำท้องถิ่นตำบลบางตะบูนช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : -
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 185 ครั้ง