การบูรฟักทอง
35 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: ของใช้และของที่ระลึก

ที่ตั้ง: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภออุทัย
อบต.ข้าวเม่า

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 2*5นิ้ว

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นเกิดจากการรวมตัวกันทำกิจกรรมของกลุ่มสตรีหมู่ที่ 2 ตำบลข้าวเม่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้เวลาในยามว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการหารายได้เสริมให้กับครอบครัวช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : -
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 262 ครั้ง