พรมเช็ดเท้า
50 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อื่นๆ

ที่ตั้ง: จังหวัดเชียงราย อำเภอพาน
อบต.สันติสุข

ขนาดบรรจุภัณฑ์: ผืน

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เกิดจากการรวมกลุ่มของสตรีในหมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้เสริมให้กับครอบครัวช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0811792545
Facebook : -
Line ID : 0811792545
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 49 ครั้ง