ไอแอมสา
40 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: ของใช้และของที่ระลึก

ที่ตั้ง: จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอพิชัย
อบต.คอรุม

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 กล่อง

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ด้วย นางเลียม บางเลี่ยม อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 2 บ้านม่วงตาล เห็นว่าสตรี และผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่ว่างงาน อยู่บ้าน และเหงา เศร้า เนื่องจากไม่มีรายได้ จึงได้รวมกลุ่มสตรี และผู้สูงอายุในหมู่บ้าน เพื่อหาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ลดการว่างงานในกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุจึงได้เข้าร่วมอบรมฝึกอาชีพ และศึกษาดูงานในกลุ่มอาชีพใกล้เคียง ได้แนวคิดในการนำใช้วัตถุดิบใจพื้นที่ให้เป็นประโยชน์สร้างรายได้ กรอบกับ ตำบลคอรุมมีปอกระสา เป็นจำนวนมาก จึงได้แนวคิดในการทำกระดาษสาจากปอกระสา โดยให้ผู้สูงอายุหรือสตรี ที่ต้องการหารายได้ตัดปอกระสามาให้กับกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 2 และศึกษาดูงานเพิ่มเติมในจังหวัดสุโขทัยในเรื่องการทำกระดาษสา จนสามารถตั้งเป็นกลุ่มกระดาษสาตำบลคอรุมขึ้น เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีจำนวนสมาชิกแรกเริ่มจำนวน 21 คน ผลิตกระดาษสาเพื่อจำหน่าย และส่งเข้าประกวดเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ต่อมาได้รับการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้าในระดับ 3 ดาว ขึ้นเป็นสินค้า OTOP ระดับอำเภอ ให้เกิดความยั่งยืนของกลุ่มอาชีพทำกระดาษสาเพิ่มขึ้นและมีการจ้างงานผู้สูงอายุและผู้พิการในหมู่บ้าน เฉลี่ยรายได้ วันละ 200 บาทช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 055-831209
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 318 ครั้ง