บ้านโสมนัสแสง
ต่ำกว่า 500 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: โฮมสเตย์

ที่ตั้ง: จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอพิชัย
อบต.คอรุม

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


บ้านพักโฮมสเตย์ เกิดจากความของมือของชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนโครงการในงานตำบลสุขภาวะ เพื่อเป็นที่พักสำหรับ อปท.เครือข่าย ในการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว และผู้เข้าเรียนรู้งานตำบลสุขภาวะของ อบต.คอรุมช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 055-831209
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 127 ครั้ง