พรมเอนกประสงค์
45 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: หัตถกรรมพื้นบ้าน

ที่ตั้ง: จังหวัดนครนายก อำเภอบ้านนา
อบต.บ้านพร้าว

ขนาดบรรจุภัณฑ์: มีหลายขนาด

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าวในการฝึกอบรม และรวมกลุ่มเป็นกลุ่มพรมเช็ดเท้าตำบลบ้านพร้าวต่อมาได้จดทะเบียนเป็นสินค้าติดดาว จึงพัฒนาต่อยอดรูปแบบและการใช้ประโยชน์เป็นพรมเอนกประสงค์ช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0945098035
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 41 ครั้ง