ข้าวซ้อมมือ นาลิง-สองเกาะ
50 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรอินทรีย์

ที่ตั้ง: จังหวัดสงขลา อำเภอควนเนียง
อบต.ควนโส

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 กิโลกรัม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


กลุ่มข้าวซ้อมมือนาลิง-สองเกาะ เกิดจากการรวมกลุ่มสตรีในหมู่บ้าน เพื่อทำอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ได้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550 ตั้งอยู่เลขที่ 98 หมู่ที่ 2 บ้านเกาะขาม ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา มีสมาชิกกลุ่ม จำนวน 40 คน ดำเนินกิจกรรมโดยการซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิก แล้วนำมาสีด้วยการจ้างสมาชิกในกลุ่ม บรรจุหีบห่อจำหน่ายในราคา กิโลกรัมละ 50 บาท มีวางจำหน่ายตามร้านค้าสหกรณ์ในอำเภอ ตลาดในอำเภอหาดใหญ่ ฯลฯช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 081-6092128
Facebook : -
Line ID : 0816092128
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 42 ครั้ง