ทั่วไป
0 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อื่นๆ

ที่ตั้ง: จังหวัดลพบุรี อำเภอสระโบสถ์
เทศบาลตำบลสระโบสถ์

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


แนวนโยบาย ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ 4.0 ทำให้เกิดการรวมตัวของพ่อค้าแม่ค้าหรือประชาชนในชุมชนในการนำอาหารมาขายเพื่อสร้างรายได้และเป็นการเพิ่มทางเลือกของผู้บริโภคในการจับจ่ายใช้สอยช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : -
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 54 ครั้ง