ผ้าทอมือ
250 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายท้องถิ่น

ที่ตั้ง: จังหวัดสกลนคร อำเภอวานรนิวาส
เทศบาลตำบลกุดเรือคำ

ขนาดบรรจุภัณฑ์: ผืนใหญ่ ขนาด 85X180ซม.

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เดิมที่ผู้ผลิตได้ผลิตผ้าพื่นบ้่านโดยไม่ได้สำรวจความต้องการของตลาดทำให้การจำหน่ายไม่ดีพอประกอบกับยังไม่มีตลาดประชารัฐทำให้มีตลาดในการจำหน่ายค่อนข้างน้อยช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0923437483
Facebook : บังไข บานเบอะ
Line ID : 0923437483
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 55 ครั้ง