ทั่วไป
0 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อื่นๆ

ที่ตั้ง: จังหวัดลพบุรี อำเภอสระโบสถ์
เทศบาลตำบลสระโบสถ์

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ชุมชนเกิดการรวมตัวในการผลิตสินค้าเพื่อสร้างรายได้และเป็นทางเลือกของผู้บริโภคในการจับจ่ายใช้สอยช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : -
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 33 ครั้ง