พันธ์ข้าวหอมมะลิ105
16.8 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรอินทรีย์

ที่ตั้ง: จังหวัดนครนายก อำเภอปากพลี
อบต.เกาะหวาย

ขนาดบรรจุภัณฑ์: กิโลกรัม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


-ช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 037399078
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : tambonkohwai@hotmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 48 ครั้ง