ฝรั่ง
20 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรไม่แปรรูป ประเภทผลไม้

ที่ตั้ง: จังหวัดราชบุรี อำเภอบ้านคา
อบต.บ้านคา

ขนาดบรรจุภัณฑ์: ครึ่งกิโลกรัม / ถุง

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เนื่องจากที่ไร่ปลูกฝรั่งขายส่งตลาด จึงอยากหารายได้เสริมอีกทาง จึงได้นำฝรั่งที่ไร่มาขายขายในตลาดประชารัฐที่อำเภอช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 080-6593891
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 42 ครั้ง