กระเป๋าจากผักตบชวา
350 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: ของใช้และของที่ระลึก

ที่ตั้ง: จังหวัดพิจิตร อำเภอตะพานหิน
อบต.วังหลุม

ขนาดบรรจุภัณฑ์: มีตั้งแต่ขนาด 5X6 นิ้ว และ ขนาด 13X15 นิ้ว

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


จุดเริ่มต้นเกิดจากการที่ทางกรมพัฒนาชุมชนได้เข้ามาให้ความรู้ในการนำเอาผักตบชวามาสานเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในภายหลังได้เกิดการต่อยอดโดยได้นำเอาความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุง พัฒนาในเรื่องรูปแบบให้ทันสมัยเหมาะสมให้เข้ากับยุคสมัย และมีการรับสานผักตบชวาตามออเดอร์หรือตามตัวอย่างที่ลูกค้าต้องการมากขึ้นช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0812836835
Facebook : www.facebook.com/wanglumnews
Line ID : 0812836835
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 100 ครั้ง