ผักปลอดภัย
30 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรไม่แปรรูป ประเภทผัก

ที่ตั้ง: จังหวัดพิจิตร อำเภอบึงนาราง
อบต.บึงนาราง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: โลละ

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ผลิตที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลบึงนารางนำโดยเกษตรออยบึงนาราง หมู่ที่ 2ช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0862014185
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 30 ครั้ง