ผักไฮโดรโปนิกส์
25 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรไม่แปรรูป ประเภทผัก

ที่ตั้ง: จังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง
เทศบาลตำบลทับมา

ขนาดบรรจุภัณฑ์: ต้น

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ผักปลอดสารพิษและเบเกอรี่ช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 086-6038127
Facebook : บลูม เบเกอรี่โฮม
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 51 ครั้ง