ผลิตผลทางการเกษตร
10 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรไม่แปรรูป ประเภทผัก

ที่ตั้ง: จังหวัดน่าน อำเภอแม่จริม
เทศบาลตำบลหนองแดง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


พืชผักท้องถิ่นที่เกษตรกรปลูกเองปลอดสารพิษช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : -
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : ab@gmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 41 ครั้ง