ผลิตผลทางการเกษตร
30 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรไม่แปรรูป ประเภทผัก

ที่ตั้ง: จังหวัดน่าน อำเภอแม่จริม
เทศบาลตำบลหนองแดง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: บอนมัดละ5บาท,เมี่ยงถุงละ10บาท,ข้าวเจ้าถุงละ30บาท

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


พืชผักที่มีอยู่ในท้องถิ่นปลอดสารพิษช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : -
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : ab@gmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 39 ครั้ง