มันฉาบ
20 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทผัก

ที่ตั้ง: จังหวัดมหาสารคาม อำเภอวาปีปทุม
อบต.หนองไฮ

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 80 กรัม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


-ช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0934568784
Facebook : Sufong chinlin chinei
Line ID : chinei2556
E-mail address : chailin_2554@hotmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 203 ครั้ง