ผักพื้นบ้านและไข่ไก่
100 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารท้องถิ่น

ที่ตั้ง: จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเสลภูมิ
อบต.นาเลิง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: แผง

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


หลังจากฤดูทำนาการปลูกผักสวนครัวเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เพิ่มรายได้และเลี้ยงไก่พันธ์ไข่เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้อีกด้วยช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0851441442
Facebook : -
Line ID : 08514411142
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 26 ครั้ง