แชมพูชีวภาพมะกรูดยานาง
50 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทสมุนไพร

ที่ตั้ง: จังหวัดสระแก้ว อำเภออรัญประเทศ
เทศบาลตำบลบ้านด่าน

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องสมุนไพรดั่งเดิมมาทำเป็นแชมพูช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0898090145
Facebook : แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
Line ID : -
E-mail address : Bandan27120@hotmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 292 ครั้ง