เนื้อโค,กระบือ
300 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อื่นๆ

ที่ตั้ง: จังหวัดน่าน อำเภอแม่จริม
เทศบาลตำบลหนองแดง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: กิโลกรัมละ300บาท

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เป็นเนื้อสัตว์ที่ได้จากการเลี้ยงจากเกษตรกรโดยภูมิปัญญาพื้นบ้านปลอดภัยจากสารปนเปื้อนช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0821816169
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : ab@gmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 49 ครั้ง