ยาดมสมุนไพร
15 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทสมุนไพร

ที่ตั้ง: จังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่
เทศบาลตำบลบ้านไร่

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 4*2.5 เซนติเมตร

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


-ช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 089-2975067
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 189 ครั้ง