สะตอดอง
100 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารแปรรูป

ที่ตั้ง: จังหวัดสงขลา อำเภอบางกล่ำ
เทศบาลตำบลท่าช้าง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 8*1.5 ซ.ม.

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เดิมทีเคยเป็นกลุ่มธรรมชาติมาก่อน โดยทำหน่อไม้อัดปี๊บ ทำวันละประมาณ 4 - 5 คน เมื่อปี 2542 ตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี 2542 ต่อมาปี 2544 ได้เริ่มทำผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ คือ สะตอดอง เพราะปี๊บไม่มี เลยเริ่มรวมกลุ่มเพื่อแปรรูปจากสะตอสดเป็นสะตอดอง และได้รับการสนใจของคนในชุมชนมากขึ้นช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0872893145
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 400 ครั้ง