เต้าเจียว
80 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารแปรรูป

ที่ตั้ง: จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 500 กรัม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


หลังจากปลูกถั่วเหลืองแล้ว มีความคิดว่าน่าจะนำมาแปรรุปได้ จึงได้ไปปรึกษาปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปถั่วเหลือง และทางสำนักงานเกษตรอำเภอได้ส่งไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร จึงนำความรู้มาทดลองผิดลองถูก และพยายามปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน ส่วนการบรรจุภัณฑ์ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้มาแนะนำให้ ส่วนงบประมาณบางส่วนได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลสันผีเสื้อช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0837662255
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 189 ครั้ง