ผักและผลไม้
10 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรไม่แปรรูป ประเภทผัก

ที่ตั้ง: จังหวัดกระบี่ อำเภอเกาะลันตา
อบต.เกาะกลาง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


คนในชุมชนส่วนใหญ่นิยมรับประทานผักปลอดสารพิษและปลูกไว้กินเองในครัวเรือนในส่วนที่เหลือก็นำมาขายในตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ หมู่ที่ 1 บ้านร่าปู ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0987397901
Facebook : G.neeGnee
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 71 ครั้ง