ปลาน้ำจืดสด
50 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อื่นๆ

ที่ตั้ง: จังหวัดสงขลา อำเภอกระแสสินธุ์
อบต.เกาะใหญ่

ขนาดบรรจุภัณฑ์: ขายเป็นกิโลกรัม (ราคาแล้วแต่ชนิดของปลา)

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เป็นผลิตภัณฑ์จากประมงพื้นบ้าน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวประมงลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 065-8086598
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 19 ครั้ง