ขนมตะโก้
10 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารว่างไทย (เช่น กระทงทอง ปั้นขลิบนึ่งไส้ต่างๆ)

ที่ตั้ง: จังหวัดสงขลา อำเภอกระแสสินธุ์
อบต.เกาะใหญ่

ขนาดบรรจุภัณฑ์: การบรรจุภัณฑ์ด้วยการห่อด้วยใบเตย ใน 1 แพค มี 6 ชิ้น

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เพื่อเป็นการส่งเสริมสินค้าท้องถิ่น ต.เกาะใหญ่อีกชนิดหนึ่ง โดยเยาวชนเด็กรุ่นใหม่นำมาประกอบอาชีพเสริมด้านรายได้ โดยเป็นผู้ผลิตเองให้ท้องถิ่นช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 083-1718241
Facebook : อัญชลี ปิ่นแก้ว
Line ID : -
E-mail address : Anchalee8241@gmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 148 ครั้ง