ผลิตภัณฑ์หวาย
200 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: ของใช้และของที่ระลึก

ที่ตั้ง: จังหวัดน่าน อำเภอสองแคว
อบต.ชนแดน

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 ผลิตภัณฑ์ (ราคาขึ้นอยู่กับสินค่าที่ทำ)

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่มีการสืบทอดการจักรสานหวายมาทั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบัน และมีต้นหวายในพื้นที่ จึงได้นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 091-8050627
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 196 ครั้ง