ผ้าทอไทลื้อ
200 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายท้องถิ่น

ที่ตั้ง: จังหวัดน่าน อำเภอสองแคว
อบต.ชนแดน

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 ตัว

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เป็นการคิดค้นขึ้นมา ของคุณครูเอก สุพิส สุวรรณมนี ที่มีความหลงในในการย้อมผ้า และชอบสิ่งที่เป็นประณีต จึงเริ่มมีการคิดค้นประดิษฐ์ออกมาเป็น ผ้าทอไทลื้อช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 089--5594434
Facebook : ครูเอก สุพิศ สุวรรณมณี
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 90 ครั้ง